Български

Кои сме ние?

Forth Valley Migrant Support Network е местна благотворителна организация, която от 2009 година оказва подкрепа и предоставя безплатна помощ на емигранти и лица, чийто майчин език не е английски. Нашата мисия е да помогнем на хората да разберат правата си и как да ги отстояват. Ние помагаме на емигрантите да се установят и интегрират в Шотландия, като премахваме бариерите, с които те се сблъскват чрез предоставяне на информация и консултации по различни въпроси и проблеми.


Нашите услуги са:

Безплатни и достъпни за всички

Поверителни и безпристрастни

Базирани на вашето мнение и нужди  

Как може да Ви помогнем?

.... Имате нужда от помощ при попълване на формуляр за кандидатстване за общинско жилище? Не знаете как да се регистрирате за личен лекар? Търсите работа и се нуждаете от помощ за вашето CV? Искате ли да знаете дали имате право на социални помощи? Имате проблем с грешно изчислена сметка за ток или проблем на работното място? Или искате да развиете компютърните си умения, необходими за ежедневието?

..... Ние, можем да ви помогнем с всички тези неща и много повече:

* Устни и писменни преводи на официални писма и документи

* Помощ при попълване на формуляри

* Помощ с телефонни запитвания и интервюта

* Регистрация за национален осигурителен номер (НИН)

* Регистрация за личен лекар и зъболекар

* Помощ при проблеми с работодателя

* Помощ при кандидатстване за работа и написване на CV

* Помощ при откриване на банкова сметка

* Помощ при кандидатстване за жилище

* Помощ при кандидатстване за социални помощи

* Образователни и информационни услуги

*Класове по английски в удобно за вас време от квалифициран учител

* Помощ с Pre-settled и Settled Status

Можете да получите достъп до нашите услуги, като посетите нашият офис в работното ни време. Моля, носете съответните документи/референтни номера, свързани с вашият въпрос или проблем. Ако имате нужда от повече информация или искате да си запазите час обадете ни се на телефон 07512025100 или просто ни намерете във Facebook @migrantsupportnetwork

Преброяване на населението на Шотландия 2022

Преброяване на населението на Шотландия е официалното преброяване на всяко лице и домакинство в страната, което обикновено се прави на всеки 10 години. При преброяването се задават въпроси за възрастта на хората, пола, дома и жилищните условия, заетостта, образованието и квалификациите, както и етническия произход.

Всяко домакинство в Шотландия носи юридическа отговорност да попълни въпросникът за преброяването на населението. Лицето, което живее, притежава, наема имота или плаща сметките на домакинството, е отговорно за попълването на въпросника.
От края на февруари 2022 г. всяко домакинство в Шотландия ще получи писмо с инструкции как да се попълни въпросникът онлайн. Денят на преброяването е неделя, 20 март, но ще можете да попълните въпросника за преброяване на населението веднага щом получите писмото си. Отговорите обаче трябва да отразяват вашето домакинство към неделя, 20 март.
Провеждането на преброяване на населението е важно, защото въпросите предоставят на Scottish Government и много други доставчици на услуги данните, които са им необходими за вземане на важни решения относно живота на хората и тяхната общност. Тези решения включват колко пари ще бъдат похарчени за важни услуги в нашата общност, като например образование, жилищно строителство, здравни грижи, пътища, железници и много други.
Ако ви е необходима помощ за попълването на въпросника, можете да се свържете с нас на телефон 07512025100.