Język polski

Organizacja Forth Valley Migrant Support Network została założona w 2009r., aby wspierać migrantów ekonomicznych z krajów Europy Wschodniej oraz ludzi, dla których angielski nie jest językiem ojczystym.

Nasza organizacja powstała, ponieważ dostępne migrantom ekonomicznymusługi mające im pomagać w realizacji planów związanych z mieszkaniem i pracą w Szkocji, często prowadziły tylko do frustracji.


Nasze usługi są: 

Darmowe i dostępne dla każdego

*  Poufne i bezstronne  

* Skupiamy się na Państwa potrzebach i wysłuchamy Państwa opinii

  

W jaki sposób możemy pomóc:

 

* Uslugi tłumaczy ustnych i pisemnych

* Wsparcie językowe podczas wizyt i spotkań

* Pomoc przy wypełnianiu podań

* Pomoc przy telefonowaniu do instytucji z pytaniami

* Załatwianie National Insurance

* Załatwianie ubezpieczenia samochodu, mieszkania, turystycznego oraz transakcje online

* Rejestracja u lekarza

* Wsparcie dla pracodawców

* Wsparcie w szukaniu pracy i pisaniu CV

* Pomoc w otwieraniu konta w banku

* Pomoc w składaniu podania o mieszkanie

* Pomoc z zasiłkami i tax credits

* Pomoc z Settled Status

* Usługi edukacyjne i informacyjne

* Lekcje języka angielskiego 


Spis Powszechny Szkocji 2022

Przeprowadzany w Szkocji spis powszechny polega na urzędowym liczeniu wszystkich osób i gospodarstw domowych w kraju. Zwykle odbywa się on co 10 lat. Podczas spisu powszechnego zadawane są pytania o wiek, płeć, warunki mieszkaniowe i życiowe, zatrudnienie, wykształcenie i kwalifikacje, a także o pochodzenie etniczne.

Każde gospodarstwo domowe w Szkocji jest prawnie zobowiązane do wypełnienia kwestionariusza spisowego. Za wypełnienie kwestionariusza spisowego odpowiedzialna jest osoba, która zamieszkuje, posiada lub wynajmuje nieruchomość albo płaci rachunki za gospodarstwo domowe.
Udział w spisie jest ważny, ponieważ dzięki udzielonym odpowiedziom Scottish Government i wiele innych instytucji świadczących usługi uzyskują dane niezbędne im do podejmowania ważnych decyzji, które mają wpływ na życie ludzi i ich społeczności. Decyzje te dotyczą między innymi sposobu wydatkowania środków finansowych na istotne usługi w naszych społecznościach, takie jak edukacja, mieszkalnictwo, opieka zdrowotna, drogi i koleje oraz wiele innych.

Od końca lutego każde gospodarstwo domowe w Szkocji zacznie otrzymywać list z instrukcjami, jak wypełnić swój spis online. Za dzień spisu powszechnego przyjęto niedzielę, 20 marca, ale spis można wypełnić także przez Internet zaraz po otrzymaniu pisma. Udzielone odpowiedzi muszą jednak odzwierciedlać sytuację twojego gospodarstwa domowego według stanu na niedzielę, 20 marca.

Jeśli potrzebujesz pomocy w wypełnieniu spisu, skontaktuj się z Forth Valley Migrant Support Network pod numerem 0751 2025 100 lub e-mailem na adres info@fvmigrantsupport.com